“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
9. Werkelijk partnerschap: gelijkwaardigheid en vertrouwen

Elisabeth Groen was niet een project van één partij waar de ander aan mee mocht doen. Te vaak wordt de term co-creatie gebruikt als camouflage voor hoe de machtsverhoudingen eigenlijk liggen, maar dit was het echt. De gemeente stelde zich niet als opdrachtgever op. De betrokken bewoners opereerden als gelijkwaardige partners. Ze zaten aan tafel bij afdelingsvergaderingen en directieoverleggen op het stadhuis. Het gemeentelijk team maakte daar ruimte voor, in het vertrouwen dat het de onderneming verder zou brengen.


VOORZITTER VAN STICHTING ELISABETH GROEN LIA BOUMA: “de 4 kernwaarden van brenninkmeier”


tip

Gelijkwaardigheid en vertrouwen: makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker omdat ze zich pas uitbetalen als ze intrinsiek en integraal worden gedeeld, niet alleen op de momenten dat het de ene of de andere partij uitkomt. En juist dan zullen alle betrokken partijen er ook in gepaste zorgvuldigheid mee omgaan.  

conclusie en aanbeveling

Geeft de gemeente openheid van zaken aan bewoners, door ze als volwaardige partner te accepteren, dan bouw je vertrouwen. De stichting beschaamde dat niet. Moesten zaken vertrouwelijk blijven, dan gebeurde dat. Dat gaf lucht. Vaak zijn overheden heel selectief in wat ze wel en niet delen met bewoners. Dat zorgt voor blinde vlekken en misverstanden in de samenwerking. En daar merkt de gemeenschap de nadelen van. In dit geval betaalde de openheid zich uit op de momenten dat de aanleg van Elisabeth Groen onder druk kwam te staan. De oplossing werd samen gevonden.