“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
7. Kennis en ervaring bij bewoners

De aanleg van Elisabeth Groen was een complex proces op technisch, juridisch, organisatorisch en financieel gebied. In het bestuur van de stichting was enorm veel kennis en ervaring aanwezig op alle gebieden. Leden van het bestuur brachten deels mee uit hun (eerdere) werkzame levens en dat heeft een grote bijdrage geleverd aan het succes van het project. Een aantal bestuursleden gaf aan het heel prettig te vinden om in deze rol iets terug te kunnen geven aan de samenleving en aanwas van bestuursleden was een heel natuurlijk proces.tip

Er zit een enorm vermogen in de samenleving, bewoners met ervaring, kennis en capaciteiten die willen en kunnen bijdragen zijn goud waard. De aanwezigheid van dit vermogen in een bewonersinitiatief is ook een voorwaarde bij complexe samenwerkingen zoals de totstandkoming van het Elisabeth Groen Park.

 

conclusie en aanbeveling

Complexere bewonersinitiatieven vragen soms om grote inhoudelijk kennis en ervaring en het is lastig om daarop te selecteren, het gaat tenslotte om vrijwilligers. Toch is het van belang om de inhoudelijke kwaliteit van besturen mee te wegen en er op te sturen. Maar ook van belang, voor overheden, is het besef dat de inhoudelijk kwaliteit beschikbaar is bij bewoners en het er op vertrouwen en het benutten van grote waarde is.