“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
6. Net zo professioneel als de professionals


Er komt veel bij kijken. Het ontwerpen en realiseren van een veelzijdig park, de financiering en het beheer, vrijwilligers, vertragingen – het vraagt allemaal om een professionele houding bij alle betrokkenen. Hun expertises moeten elkaar aanvullen, ze moeten in elke fase van het traject op elkaar kunnen vertrouwen. Bewonersinitiatieven kennen zichzelf soms wat ruimte toe om de discipline niet al te strikt te volgen. ‘We zijn tenslotte maar vrijwilligers.’ Het bestuur van de Stichting Elisabeth Groen hield zich juist constant aan de professionele standaard. De stichting was en bleef een betrouwbare samenwerkingspartner van de gemeente. Dat hun leden onbetaald meewerkten, in tegenstelling tot hun professionele counterparts, deed niets af aan hun inzet en de kwaliteit van het werk dat ze leverden. ‘Als het betaald was, dan had ik het niet gedaan,’ zei een van de bestuursleden. En dat zegt alles over de waarde van intrinsieke motivatie.


tip

De samenwerking lukt alleen als de betrokken bewoners even professioneel opereren als de professionals: zakelijk en betrouwbaar.  

conclusie en aanbeveling

Mensen die vanuit een bewonersinitiatief in zo’n complexe maar gelijkwaardige samenwerking met gemeente en ondernemers stappen hebben in hun eigen loopbaan vaak zelf relevante expertise opgebouwd. Ze mogen als vrijwilligers optreden, amateurs zijn ze niet. Zij vergaderen misschien liever op een vrije dag of avond, de beroeps juist niet – dat soort verschillen valt te overbruggen. Als de inzet aan beide kanten hoog is en de partijen wederzijds vertrouwen op elkaars kwaliteit, dan is de bereidheid er ook om zich over en weer aan te passen.