“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
5. De maatschappelijk ondernemer is een gelijkwaardige partner

Op het voormalige ziekenhuisterrein bleef het Ketelhuis staan. Dat zou een plek worden voor horeca en ontspanning: het Parkhuis. De gemeente ging op zoek naar mensen die het gebouw zouden kunnen invullen en ontwikkelen, in nauwe samenspraak met de stichting. De verbouwing en exploitatie van de locatie vroeg om aanzienlijke investeringen. Dat voegde een spannend element toe aan de samenwerking: hoe zou de balans tussen de maatschappelijke opgave en de commerciële randvoorwaarden uitslaan? Voor de gemeente waren deze initiatiefnemers een zakelijke partij en voor de stichting was het van belang dat de activiteiten in het Parkhuis zouden aansluiten op en toevoegen aan het park. Het was spannend voor alle partijen maar het besef groeide dat het Parkhuis in goede handen was. 

conclusie en aanbeveling

De samenwerking tussen overheid, bewoners en een maatschappelijke onderneming brengt complexiteit en misschien soms risico met zich mee. Als je de juiste maatschappelijk ondernemer hebt gevonden, neem hem dan als gelijkwaardig partner op in de samenwerking. Een ondernemer die investeert en risico draagt, maar ook het sociale en groene doel begrijpt en onderschrijft kan juist een meerwaarde betekenen voor een maatschappelijke onderneming als deze. Hij kan de ontbrekende schakel zijn.

tip

De maatschappelijke drijfveren van ondernemers verdienen erkenning. Als die rijmen met het doel van gemeente en bewonersinitiatief kan de ondernemer iets toevoegen wat nog ontbrak. En daarmee onmisbaar worden in het waarmaken van de visie. Hij hoeft dus geen aparte status. Geen onderscheid, maar samen.