“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
3. Politiek: maak heldere politieke keuzes en houd daaraan vast


Wil Voorn voormalig bestuurslid Elisabeth Groen


Twee principes kwamen terecht in het coalitieakkoord: het beekdal moest groen blijven en het moest samen met de bewoners worden ontwikkeld. Die principes waren en bleven onwrikbaar. Ze schraagden het hele project. Ook toen er in de loop van de jaren druk op kwam te staan. Er moest bezuinigd worden, er gingen stemmen op om woningen aan te leggen of een AZC te vestigen in de oude ziekenhuisgebouwen. Maar het gemeentebestuur hield vast aan zijn keuzes. De belofte aan de bewoners bleef staan.


COMMUNICATIEADVISEUR MIRJAM WINGELAAR: ¨heel behulpzaam is als je vanuit de politieke partijen…¨tip

Heldere politieke keuzes geven richting. Eraan vasthouden geeft over en weer vertrouwen.
 

conclusie en aanbeveling

De twee, nauw met elkaar verbonden, principes waren helder. Dat maakte ze goed deelbaar. Ze lieten weinig ruimte voor compromis. Het stadsbestuur hield voet bij stuk: een duidelijk en waardevol gebaar naar alle betrokkenen, inclusief de gemeentelijke organisatie zelf.