“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
2. Het is niet altijd aan de politiek om de agenda te bepalen.
Soms gaat het andersom beter: de bewoners doen het zelf.

PROJECTMANAGER YORDI GRUTTERS: “luister eerst  naar wat die meneer te vertellen heeft”


Twee belangrijke burgerinitiatieven legden de basis voor het nieuwe Elisabeth Groen. Eerst was er stichting Heiligenbergerbeekdal: die geloofden in het groene Beekdal. Goed onderlegd gaven ze richting aan het denken over het gebied na de sloop van het ziekenhuis. Hun visie hielp de politiek. Vervolgens zette een groep betrokkenen Het Nieuwe Samenwerken op de agenda. Een andere manier van samenwerken, waarin de gemeente haar bewoners er vanaf het begin bij betrekt. Het nieuwe college toonde in 2013 de moed om beide initiatieven te omarmen.

conclusie en aanbeveling

Er zaten gedreven en ter zake kundige bewoners achter de twee initiatieven. Lokale politici en ambtenaren herkenden die kwaliteit. Ze verzetten zich niet maar nodigden ze uit aan tafel en gaven de nieuwe ideeën alle ruimte. Een anekdote: in zijn vorige functie was een gemeentemedewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening gewend om zienswijzen van bewoners ‘weg te schrijven.’ Een verdedigende opstelling. In zijn volgende functie deed hij eerst precies hetzelfde. Tot een collega hem vroeg waarom hij niet begon met gewoon te luisteren naar de voorstellen van bewoners. Hij groeide uit tot een van de drijvende krachten achter het succes van Elisabeth Groen.tip

Gemeente: kom je bewoners tegen met kennis van zaken en het vermogen die in werkbare plannen om te zetten, treed ze open tegemoet. Graaf je niet in. Sta ze toe. Maak gebruik van die kennis.