“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
17. Het bewonersinitiatief als opdrachtgever van de sociaal ondernemer

Mirjam Wingelaar communicatieadviseurHet was de Stichting Elisabeth Groen die in 2015 de maatschappelijk ondernemers vond die wilden investeren in de transformatie van ketelhuis naar Parkhuis. Dat was een duidelijke versterking. De ondernemers waren bereid risico te dragen. Het bewonersinitiatief opereerde als hun opdrachtgever en verleende daarmee meteen legitimiteit aan het Parkhuis. De gemeente had, als eigenaar van het pand, ook zelf een ondernemer kunnen benaderen. Of die keuze even goed was uitgepakt is de vraag. Nu gunde de gemeente het initiatief aan de stichting. De gemeente als spelverdeler, niet als spits.


tip

Samenwerken over de grenzen van de eigen discipline, structuur en tradities heen kan voor alle partijen iets mogelijk maken wat in afzondering niet zou lukken.  

conclusie en aanbeveling

Bewonersinitiatieven en ondernemers kunnen elkaar enorm versterken. Draagvlak, netwerk en activiteiten van de ene kant; professionele daadkracht, kapitaal en validatie van de andere. Zijn de verhoudingen duidelijk, dan is dat een gouden combinatie. Daarnaast ontstaat er meteen een andere, productieve dynamiek in een driehoeksverhouding gemeente-bewoners-ondernemers.