“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
15. Geld: ga er transparant, flexibel en gelijkwaardig mee om

Elisabeth Groen is niet op een koopje gedaan. De gemeente stelde een fors bedrag beschikbaar voor de ontwikkeling en het beheer over een periode van tien jaar. De opbrengst van de twee overgebleven panden op het terrein viel ook nog hoger uit dan verwacht. Vervolgens werd er een heldere begroting opgesteld en gedeeld. Er was gelijkwaardigheid in het financiële beheer. De gemeente betaalde de facturen, maar pas na goedkeuring van de stichting. Omgekeerd ging dat ook zo. Beide partijen traden dus samen op als opdrachtgever.tip

Enige speelruimte is nodig. En mogelijk, als de financiën open op tafel liggen en de samenwerkende partijen een gelijkwaardige verantwoordelijkheid en zeggenschap delen.

 

conclusie en aanbeveling

Ook een veelbelovende samenwerking kan spaaklopen op geld. In dit geval waren de financiële kaders helder en genereus. De gemeente vatte de samenwerking niet op als een verkapte bezuiniging, wat nogal eens gebeurt als de partner een vrijwilligersorganisatie is. Toch was het even wennen. Openheid en transparantie bleken de sleutel. De gemeentelijke administratie was dienstbaar aan het project. De stichting nam zijn verantwoordelijkheid serieus. Flexibiliteit onderweg werd gezamenlijk besproken. Wantrouwen en conflicten kregen geen kans.