“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
14. Afspraken helder en zakelijk vastleggen

Mirjam Wingelaar communicatieadviseur


Vertrouwen is de basis. Maar misverstanden ontstaan zomaar. En dan heb je ook helderheid nodig. Bij de start van Elisabeth Groen zorgde de gemeentejurist voor een zorgvuldige, overzichtelijke en dienstbare samenwerkingsovereenkomst. Alle partijen konden zich erin vinden, het was vanuit vertrouwen geschreven. Het gaf aan wat er moest gebeuren als er iets misliep. Dan waren de afspraken duidelijk. En misschien gewoon omdat het er lag is het nooit nodig geweest.
tip

Een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen die verschillend georganiseerd zijn en normaal gesproken opereren in verschillende maatschappelijke of economische domeinen kan nooit eenzijdig worden opgesteld, maar per definitie samen. Ook om ervoor te zorgen dat juridische, zakelijke en organisatorische afspraken aansluiten op de leefwereld van de deelnemers.

 

conclusie en aanbeveling

Een heldere samenwerkingsovereenkomst is noodzakelijk, meteen bij de start van de samenwerking. Leg de doelen, afspraken en eventueel reglementen vast, inclusief de stappen in geval van meningsverschil, schade of het verbreken van de samenwerking. Dit alles professioneel en zakelijk in kaart gebracht, herkenbaar en geldig voor zowel de institutionele als de individuele deelnemers. De overeenkomst kan worden opgesteld door een van de partijen maar is pas van kracht als alle partijen zich erin kunnen vinden.