“ik vind Elisabeth Groen wel een zondagskind”

 
11. Vakmensen, ja, maar ook lief en genereus

Wil Voorn en Paul Struijk, voormalig bestuursleden Elisabeth Groen


Onderweg werden er akkoorden opgesteld, bestemmingsplannen neergelegd, richtingen gekozen, cruciale besluiten genomen, planningen omgegooid. En dat was allemaal mensenwerk. Elisabeth Groen is er gekomen dankzij mensen die trouw bleven, elkaar een sleutelrol gunden en hun hele kunnen in de strijd gooiden. De belangrijkste bleven van begin tot eind betrokken. Nieuwe mensen konden zo aanhaken zonder de balans te verstoren. Ze waren krachtig en dienstbaar tegelijk. Lief en genereus.


tip

Of iemand van nature en van harte samenwerkt is net zo’n belangrijk criterium als vakkennis en beroepservaring.
 

conclusie en aanbeveling

Staan karaktertrekken als lief en genereus wel eens in een functieomschrijving? Vast niet, en al helemaal niet bij een logistiek, ecologisch en juridisch complexe operatie als deze. En toch leken hier de sleutelfiguren, ook die vanuit de gemeentelijke organisatie, niet alleen op hun vakkennis maar ook op hun sociale kwaliteiten te zijn geselecteerd. Die kwaliteiten waren in ieder een voorwaarde voor het succes.